Abbott Senior Infrastructure and Network Engineer in Ho Chi Minh City, Vietnam

  • Network

  • Thiết kế, cài đặt và duy trì Wide Area Network (WAN) và mạng riêng ảo (VPN) cho tất cả các văn phòng tại Việt Nam

  • Theo dõi và quản lý việc sử dụng và tốc độ băng thông WAN và Internet. Có những hành động thích hợp để duy trì hiệu suất mạng theo KPI

  • Cấu hình tường lửa, bộ định tuyến, chuyển mạch và thiết bị mạng khác cho các văn phòng tại Việt Nam để bảo đảm môi trường mạng an toàn cho hoạt động công ty. Bảo vệ tài sản trong trung tâm dữ liệu tránh khỏi các mối đe dọa bên ngoài, trong đó bao gồm không giới hạn, tấn công từ chối dịch vụ, virus và Trojan, không được phép truy cập vào dữ liệu bí mật

  • Servers

  • Thiết kế, cài đặt và cấu hình các máy chủ Linux / Unix theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật. Hỗ trợ máy chủ để đảm bảo hiệu suất và sẵn sàng đáp ứng KPI và yêu cầu kinh doanh

  • Thiết kế, thực hiện và giám sát công việc tự động theo lịch trình trong các máy chủ, đảm bảo rằng công việc được thực hiện một cách chính xác. Theo dõi và giải quyết các lỗi liên quan đến công việc dự kiến ​​trong 1 ngày làm việc

  • Thực hiện và duy trì các giải pháp sao lưu cho tất cả các máy chủ đảm nhận nhiệm vụ quan trọng. Thực hiện phục hồi sau sự cố để đảm bảo rằng tất cả các ứng dụng ở mức ưu tiên 1 được phục hồi trong Mục tiêu thời điểm phục hồi (RPO) 24 giờ và Mục tiêu Thời gian phục hồi (RTO) 48 giờ

  • Lên kế hoạch, kiểm tra và thực hiện nâng cấp và bảo trì thiết bị mạng và máy chủ sau giờ làm việc

  • Khôi phục lỗi máy chủ / mạng trong KPI / Cấp độ Dịch vụ được thiết lập bởi công ty. Thực hiện phân tích nguyên nhân chính yếu và đề xuất các giải pháp có hiệu quả ở mức chi phí hợp lý để loại bỏ hoặc giảm thiểu những rủi ro

An Equal Opportunity Employer

Abbot welcomes and encourages diversity in our workforce.

We provide reasonable accommodation to qualified individuals with disabilities.

To request accommodation, please call 224-667-4913 or email corpjat@abbott.com